PREMINUO JE GLUMAC MIRKO BABIĆ

Glumac Mirko Babić, koji je javnosti najpoznatiji po ulozi Dragojla u seriji „Selo gori, a baba se češlja“, preminuo je u 72. godini.

Mirko Babić je bio prvak drame najstarijeg pozorišta u Srbiji, Knjaževsko-srpskog teatra. Gledali smo ga kao Šekspirovog Kralja Lira, Ivana Karamazova Dostojevskog, u Mihailovićevim „Tikvama“ i kao Čedu u Nušićevoj „Ministarki“.

Šira javnost najviše ga pamti kao Dragojla u seriji „Selo gori, a baba se češlja“, a ostaće upamćena njegova čuvena replika „Mislim, nemoj da se ljutiš“. 

Mirko Babić je rođen u Kragujevcu 1948. godine. Sa diplomom beogradske Akademije za pozorište 1973. godine, umesto prestoničkih scena, izabrao onu sa koje su i pre njega u svet teatra uplovili najveći jugoslovenski glumci. Nosilac je brojnih priznanja za svoj rad, među kojima je i statueta „Joakim Vujić“, ko­ju Knja­žev­sko-srp­ski te­a­tar do­de­lju­je za iz­u­ze­tan do­pri­nos po­zo­ri­šnoj umet­no­sti. Takođe, no­si­lac je pri­zna­nja „Za­slu­žni gra­đa­nin gra­da Kra­gu­jev­ca“, naj­ve­ćem pri­zna­nju ko­je mo­že do­bi­ti je­dan Kra­gu­jev­ča­nin. Srp­ska pra­vo­slav­na cr­kva ga je 2013. od­li­ko­va­la Or­de­nom Sve­tog Sa­ve dru­gog re­da.

Vreme i mesto sahrane biće naknadno objavljeni.

Komentari su zatvoreni, ali su trackbacks i pingbacks otvoreni.