PREDSTAVNICI TURSKE AGENCIJE „TIKA“ POSETILI KRUŠEVAC

Predstavnici turske agencije TIKA i studenti iz te zemlje posetili su Kruševac u cilju jačanja već postojeće saradnje koja je uspostavljena u okviru projekta koji se realizuje u Centru za osobe sa invaliditetom. Agencija TIKA iz Turske u Srbiji od 2009. godine deluje kao mehanizam saradnje između javnih institucija, univerziteta, privatnog sektora u oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalne infrastrukture, izgradnje kapaciteta, kulturne saradnje i očuvanja zajedničke kulturne baštine. Realizovano je oko 300 projekata. Turska agencija za saradnju i koordinaciju aktivna je u 150 zemalja. U Srbiji, su realizovani projekti koji se odnose na poboljšanje obrazovne infrastrukture, jačanje administrativne i civilne infrastrukture, oblasti socijalne i kulturne saradnje, 14 projekati u sektoru poljoprivrede i stočarstva, zatim za razvoj infrastrukturnih kapaciteta u zdravstvu kao i projekti zaštite zajedničkih kulturnih dobara.