PREDLOZI ZA VIDOVDANSKU NAGRADU DO 01. MAJA

Skupština grada Kruševca, povodom 28. juna – Vidovdana, praznika Grada, dodeliće Vidovdansku nagradu, Plakete i Pohvale (Nagrada  i priznanja).

 

Nagrada i priznanja dodeljuju se pojednicima, preduzećima, ustanovama, mesnim zajednicama, društvenim organizacijama, udruženjima građana, za izuzetne rezultate ostvarene u oblasti privrede, obrazovanja i vaspitanja, nauke, kulture, zdravstvene zaštite, socijalne i dečje zaštite, fizičke kulture, zaštiteživotne sredine, razvoja lokalne samouprave i drugim vidovima stvaralaštva i humanitarnog delovanja u gradu Kruševcu.

 

Inicijativu za dodeljivanje Nagrade i priznanja mogu podneti: fizička i pravna lica, organi Grada i radna tela Skupštine. Obrazložena inicijativa podnosi se Komisiji za kadrovska i administrativna pitanja Skupštine grada do 01. maja 2019. godine.

 

Bliže informacije se mogu dobiti u Odeljenju za poslove organa Grada  (kancelarija br. 46),  ili na telefon broj 037/414-745 i 037/414-746.