USKORO OPREMANJE JOŠ 5 PROTIVGRADNIH STANICA

Danas je održana 2. redovna sednica Gradskog štaba za vanredne situacije grada Kruševca. Prenosimo vam donete zaključke:

 

1. Usvaja se izveštaj o radu Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Kruševca pre za vreme i posle vanrednog stanja tokom pandemije virusa COVID-19 kao i pojedinačni izveštaji učesnika u borbi protiv COVID-19. Nalaže se i dalje poštovanje vanrednih mera Vlade Republike Srbije;

 

2. Izraditi izveštaj o radu Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Kruševca, pre i u toku trajanja vanrednog stanja za potrebe Kriznog štaba a u skladu sa dobijenim smernicama;

 

3. Usvaja se izveštaj Zavoda za javno zdravlje Kruševac o epidemiološkoj situaciji od prestanka vanrednog stanja zbog pandemije virusa COVID-19, sa prognozom i epideološkim merama i nalaže se dalje praćenje, delovanje i intezivno informisanje nadležnih službi;

 

4. Nalaže se Gradskoj upravi grada Kruševca da uskladi normativna akta o radu štaba sa važećom zakonskom regulativom u roku od 90 (devedeset) dana;

 

5. Usvaja se izveštaj o stanju u JKP „Vodovod-Kruševac“ Kruševac o sposobnosti vodosnabdevanja i spremnosti grada Kruševca i stručnih službi u slučaju poremećaja vodosnabdevanja (nestašica vode za piće);

 

6. Usvaja se izveštaj Odeljenja za poslove odbrane i vanredne situacije o trenutnom stanju postojećih klizišta i odrona na teritoriji grada Kruševca;

 

7. Usvaja se izveštaj Odeljenja za poslove odbrane i vanredne situacije o saradnji sa snagama sistema zaštite i spasavanja: Garnizona Kruševac, Vojske RS, MOD, PU Kruševac MUP-a RS i Odeljenje za VS u Kruševcu, SVS MUP-a RS. Prihvata se predlog o nastavku sprovođenja zajedničkih planiranih aktivnosti do kraja 2020. godine;

 

8. Usvaja se informacija o stanju sistema za javno uzbunjivanje na teritoriji grada Kruševca i nalaže se nastavak aktivnosti na otklanjanju nedostataka u funkcionisanju sistema za javno uzbunjivanje, prema finansijskom planu i budžetu grada Kruševca. Obavezuje se Gradska uprava grada Kruševca da pokrene postupak javne nabave za izradu akustične studije čujnosti;

 

9. Usvaja se izveštaj JKP „Vodovod-Kruševac“ o stanju na hidro-akumulacije „Ćelije“ i drugih hidro-tehničkih objekata za slučaj pojave poplavnog talasa i stanje sistema za uzbunjivanje nizvodno od hidro-akumulacije „Ćelije“. Nalaže se JKP „Vodovod-Kruševac“ da i dalje prati stanje na hidro-akumulacije „Ćelije“ u skladu sa preporukama JVP „Srbijavode“ i da izvesti o dovođenju u ispravno stanje sistema za uzbunjivanje;

 

10. Usvaja se izveštaj Radarskog centra Kruševac o nevremenu 19.05.2020. godine, sa dopunom izveštaja o popunjenosti protiv gradnih stanica raketama na teritoriji grada Kruševca. Obavezuje se Gradska uprava grada Kruševca i Služba MZ grada Kruševca da se angažuju oko popune dodatnih 5 protivgradnih stanica strelcima. Komisija za procenu štete na poljoprivrednom zemljištu izlaziće na teren po potrebi;

 

11. Obavezuje se Gradska uprava grada Kruševca da preko JU Veterinarske stanice Kruševac izvrši dezinfekciju škola na teritorija grada Kruševca do 01.06.2020. godine.

 

12. Obavezuje se Dom zdravlja Kruševac, da nastavi sa radom COVID ambulanete 14. oktobar, uz pomoć i tehničku saradnju sa Opštom bolnicom Kruševac i Zavodom za javno zdravlje Kruševac.