PREDLOG: ZA LAŽNO BOLOVANJE – OTKAZ

Ukoliko budu usvojene izmene Zakona o radu, zaposleni u Srbiji mogli bi dobiti otkaz ako se utvrdi da su lažirali bolovanje.

 

Ukoliko budu usvojene izmene Zakona o radu, zaposleni u Srbiji mogli bi dobiti otkaz ako se utvrdi da su lažirali bolovanje. Prema predlogu izmena koje je predložila Privredna komora Srbije (PKS), sa sankcijama bi mogao da bude suočen i lekar koji je bez pokrića radniku otvorio bolovanje. Dok pojedini sindikati negoduju i naglašavaju da je postojeći zakon dovoljno precizan kada je reč o ovom segmentu, u Uniji poslodavaca Srbije (UPS) kažu da su izmene neophodne, ali da se moraju pažljivo dogovoriti sa svim zainteresovanim stranama. Kako kažu u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, donošenje novog Zakona o radu planirano je do kraja 2021. godine. Taj akt bi, dodaju u resornom ministarstvu, trebalo da bude u potpunosti usklađen s međunarodnim standardima Međunarodne organizacije rada i Evropske unije. Zakon će se pripremati u saradnji sa socijalnim partnerima i zainteresovanim stranama, a u skladu sa propisima u oblasti javnih politika.

 

Jedini konkretni predlog za sada je stigao iz Privredne komore Srbije, koja sugeriše da bi u novi zakon trebalo uneti da “ukoliko je u toku jednog meseca procenat zaposlenih koji su odsutni zbog privremene sprečenosti za rad veći od deset posto, poslodavac može da od nadležne zdravstvene ustanove zatraži izveštaj na osnovu kojeg bi se utvrdila osnovanost privremene sprečenosti za rad svakog zaposlenog”. Takođe, PKS predlaže da, “ukoliko se utvrdi da je došlo do zloupotrebe prava na odsustvo zbog privremene sprečenosti za rad”, poslodavac može da postupi u skladu sa postojećom odredbom člana 179, koji kaže da poslodavac može da otkaže ugovor o radu zaposlenom koji ne poštuje radnu disciplinu, u slučaju da zloupotrebi pravo na odsustvo zbog privremene sprečenosti za rad.

 

Ako aktuelni zakon već ima odredbu koja poslodavcu daje mogućnost kontrole i izricanja otkaza za zloupotrebu prava na bolovanje, postavlja se pitanje – čemu menjati ovakav zakonski okvir? Da su vrlo česta izostajanja s radnog mesta u vreme sezonskih poslova, kažu i u Privrednoj komori Srbije, međutim u sindikatu “Nezavisnost” kažu da sve statističke podatke treba dobro proveriti, a i staviti u aktuelni kontekst.

 

Privredna komora Srbije predložila je i da se pred Ministarstvom zdravlja pokrene postupak, ukoliko se utvrdi da je nadležni lekar bez osnova izdavao potvrde o bolovanju. Zloupotrebe se prvenstveno dešavaju na lekarskim komisijama koje određuju ima li razloga za produženje bolovanja. Lekar opšte prakse koji otvara bolovanje na izveštaj specijaliste ili po sopstvenim saznanjima o oboljenju pacijenta nema mogućnost da to lažira ili da njega pacijent laže. Trebalo bi da se dijagnostikom, laboratorijskim nalazima i pregledom od strane svih potrebnih lekara ustanovi da li neko zaista ima razlog za odlazak na bolovanje ili ne. U priču o pravu na bolovanje trebalo bi uključiti još jedan aspekt, a to su ekonomski gubici radnika koji su zbog privremene sprečenosti za rad prinuđeni da odsustvuju s posla.

 

Prema članu 115 Zakona o radu, radnik ima pravo na naknadu zarade za vreme bolovanja do 30 dana, najmanje u visini 65 odsto prosečne plate u prethodnih godinu dana.

 

Izvor: blic.rs