PREDAVANJE NA TEMU „DIGITALNO NASILJE“ ODRŽANO U O.Š.“VUK KARADŽIĆ“

Razvojem savremenih tehnologija pojavila se nova vrsta nasilja – digitalno ili sajber nasilje i predstavlja svaki vid nasilja koji se javlja korišćenjem digitalnih tehnologija u cilju pretnji, uznemiravanja, ponižavanja i vređanja drugih korisnika.

U skladu sa godišnjim programom rada O.Š. „Vuk Karadžić“, u planu je realizacija predavanja za učenike i roditelje o digitalnom nasilju i zaštiti dece na društvenim mrežama. Cilj predavanja je da se deca podstaknu da istražuju, uče i da na bezbedan način koriste prednosti interneta. Jedan od glavnih ciljeva je i jačanje digitalne pismenosti dece za bezbedno i pravilno korišćenje digitalne tehnologije i interneta, razumevanje o tome šta su štetni sadržaji i koje su njegove negativne posledice, adekvatno reagovanje kada se sretnu sa nasiljem putem digitalnih medija, načine i mehanizme prijavljivanja o štetnom sadržaju i onima koji vrše nasilje kao i zaštita dečije privatnosti na internetu.

Program o digitalnom nasilju realizuju nastavnici informatike O.Š. „Vuk Karadžić“ Dragana Marić Peruničić i Boban jovanović i pedagoška služba, a u saradnji sa Policijskom upravom Kruševac.