ELEKTRONSKI UPIS DECE U VRTIĆ ILI ŠKOLU /video

Iako je pandemija korona virusa zaustavila niz aktivnosti koje smo obavljali svakodnevno – jednu je, čini se, ipak ubrzala. Pokazalo se da su građani, silom prilika bili prinudjeni da savladaju prepreke digitalizacije brže nego što su planirali. Upis dece u vrtiće, predškolske ustanove i škole obavljan je od kuće, preko portala e-uprava. Novina je – upis prvaka kreće od 1. juna, takođe – elektronski, a od 25. maja na isti način biće moguće prijaviti se za prvi susret prvaka sa školom na razgovoru sa psihologom.

 

Da je danas preko interneta moguće dobiti razne usluge javne uprave za koje je nekada bilo potrebno čekati u redovima pred šalterima, pokazuje i podatak Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu prema kojem je 32.000 prijava elektronskim putem stiglo za upis dece u vrtiće. Ta usluga sada je dostupna u 117 gradova i opština u Srbiji – a Kruševac je jedan od njih. Prednosti ovog sistema objašnjava direktor Kancelarije za informacione tehnologije i e-Upravu Mihailo Jovanović. Takođe, roditelji budućih prvaka mogu do 15. maja, koristeći još jednu aplikaciju na portalu eUprava (ide slika portala i potpis linka za upis) da stupe u kontakt sa osnovnom školom u koju žele da upišu svoje dete. Od 1. juna i upis će ići elektronski preko portala e-Uprava. Elektronske usluge deo su ukupne reforme javne uprave u Srbiji, koja ima za cilj da javnu upravu učini efikasnijom i transparentnijom i bližom građanima i privredi. Evropska unija snažno podržava reformu javne uprave u Srbiji kao deo procesa pripreme Srbije za članstvo u EU.

 

Kroz proces Reforme javne uprave primenjuju se evropski principi dobre uprave gde Srbija dobija administraciju koja je efikasna, odgovorna, transparentna, pouzdana i pre svega potpuno otvorena za građane u procesima odlučivanja, kaže šef delegacije EU u Srbiji, ambasador Sem Fabrici i dodaje „Reforma javne uprave je ključni korak za članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Neophodne su strukturne promene u funkcionisanju i organizaciji centralne i lokalne uprave. Kulturološke promene u odnosu između administracije i građana takođe treba da prate ovaj proces. Reforma javne uprave je jedinstveno sredstvo za uvođenje evropskih principa dobrog upravljanja, u koje spadaju: efikasnost, odgovornost, transparentnost, pouzdanost i iznad svega, uključivanje građana u procese donošenja odluka. Reforma javne uprave donosi i potpunu modernizaciju upravekroz digitalizaciju informacija i procesa, uključujući nove načine pružanja usluga građanima i preduzećima.“

 

Kako bi građani i privreda bili u mogućnosti da dobiju adekvatne usluge koje će štedeti njihovo vreme i novac, EU godinama unazad najznačajniji je partner Srbije u procesu reforme javne uprave. Ta podrška do sada je iznosila preko 200 miliona evra.