POTPISANI KOLEKTIVNI UGOVORI U GRADSKOJ UPRAVI

U skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o komunalnim delatnostima, danas su u Gradskoj upravi potpisani Ugovori između poslodavaca, sindikata i osnivača odnosno grada, čime će se unaprediti položaj i uslovi rada zaposlenih u javnim preduzećima komunalne delatnosti. To se, pre svega, odnosi na prekovremeni rad, prevoz radnika, bolovanja, rada za vreme državnih i drugihprazika, ali i nagrađivanja zaposlenih, odnosno, isplatu jubilarnih nagrada.