POTPISAN SPORAZUM O SPROVOĐENJU MERA LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA

Grad Kruševac i Nacionalna slušba zapošljavanja 15. put potpisali su Ugovor koji se odnosi na program i mere aktivne politike zapošljavanja za tekuću godinu.

Za realizaciju mera, a to su subvencije za samozapošljavanje, zatim zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih, program stručne prakse, sticanja praktičnih znanja, program pripravnici i program javnh radova, predviđeno je preko 33 miliona dinara, od čega je iz budžeta grada opredeljeno 17 miliona, odnosno 51 procenat.

Na evidenciji NSZZ trenutno je oko 7.000 nezaposlenih lica na nivou grada, dok ih je u Rasinskom okrugu 15.500. Direktor Nacionalne slušbe zapošljavanjapodseća da je pre nešto više od 10 godina, samo u Krusevcu, bilo 16.700 ljudi bez posla, ali i naglašava da problem predstavlja nedostak kvalifikovanih radnika i da će se u narednom periodu raditi na pronalaženju najboljih rešenja, počevsi od obrazovanja u skladu sa potrebama privrede.