PODSTICAJNE MERE GRADA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE /VIDEO

Grad Kruševac raspisao je Konkurse za poljoprivedne proizvođače – mere za podsticaj poljoprivrede.