POČELO JE PRIJAVLJIVANJE ZA JEDNOKRATNU POMOĆ ZA SVAKO DETE DO 16 GODINA

Prijavljivanje majki za jednokratnu pomoć države od 10.000 dinara za svako dete uzrasta do 16 godina počelo je od ponoći i traje do 20. septembra. Prijava se podnosi elektronski na adresi idp.trezor.gov.rs.

Pravo na ovu finansijsku pomoć države imaju i deca koja nisu dobila pomoć za mlade, odnosno rođena posle 21. novembra 2006. godine. Prijavljenima će novac biti isplaćen do 25. septembra,  najkasnije do 1. oktobra.

Pravo na uplatu novčane pomoći od 10.000 dinara ima majka deteta, a izuzetno otac, staratelj ili hranitelj pod uslovima propisanim odgovarajućim zakonskim rešenjem, koje je stupilo na snagu 1. avgusta. Prilikom prijavljivanja dece, majka kao podnosilac prijave, unosi broj lične karte i svoj matični broj, kao i naziv banke u kojoj želi da joj bude uplaćen novac. Samohrani očevi, osim pomenutih podataka, prilikom prijave će morati da podnesu i digitalizovanu kopiju pravosnažne sudske odluke na osnovu koje se vidi da sami obavljaju roditeljsko pravo. Hraniteljima deteta za koje se isplaćuje novčana pomoć, kao i primaoci novčane socijalne pomoći su izuzeti od prijavljivanja i njima će novčana pomoć biti uplaćena automatski, bez podnošenja prijave.

Očekuje se da će ovu pomoć države dobiti oko 1.000.190 dece. Kako je ranije najavljeno, za ovu svrhu će biti izdvojeno oko dvanaest milijardi dinara iz budžeta.