PENZIONERSKE KARTICE

Kruševačka filijala Fonda PIO dobila je prvih 100 indentifikacionih kartica za penzionere, a jedan deo danas je u gradskoj upravi podeljen korisnicima penzija.