PENZIONERIMA BESPLATNA REHABILITACIJA U 25 BANJA

Srpski penzioneri će i u ovoj godini moći na besplatnu rehabilitaciju u nekoj od 25 banja, a očekuje se da, kao i prethodnih godina, konkurs bude raspisan već početkom marta. Zaintersovani treba da znaju da kada konkurišu za besplatan boravak u lečilištima ne moraju da pribavljaju novu medicinsku dokumentaciju, već mogu da prilože onu koju već poseduju, pošto se lekarski izveštaji ne boduju već samo služe da bi im se odobrila banja adekvatna njihovom zdravstvenom stanju, odnosno da ne bude kontradiktorna bolesti koju imaju. Finansijskim planom Fonda PIO za 2017. godinu bilo je omogućeno da se za društveni standard korisnika penzija izdvoje sredstva u iznosu od 393,96 miliona dinara, što je za više od 30 miliona veći iznos u odnosu na 2016. godinu, odnosno za oko 45 miliona više nego u 2015. godini. Samim tim, viši je i iznos sredstava koja su izdvojena za besplatnu rehabilitaciju penzionera, a koja čine 93,3 odsto od ukupnog iznosa, odnosno 367,6 miliona dinara za rehabilitaciju u 2017. godini. Viši iznosi sredstava koja su izdvojena u ove svrhe rezultat su povećanih izvornih prihoda Fonda. Na osnovu opredeljenih sredstava i prosečnih cena u banjskim lečilištima, u banjama je tokom 2017. godine o trošku Fonda PIO boravilo oko 12.000 korisnika penzija – kažu u PIO fondu. – Na oglas Fonda, koji je bio raspisan 1. marta 2017, prijavilo se 40.833 korisnika penzija svih kategorija. Pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima tokom prošle godine, u trajanju od 10 dana, imali su korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija koji imaju prebivalište na teritoriji Srbije i čija je penzija manja od 23.799 dinara, a koji nisu koristili ovo pravo u prethodnih pet godina. Izmenama Pravilnika o društvenom standardu korisnika penzija, prvi put je omogućeno korisnicima da navedu u koju banju bi želeli da budu upućeni. Nakon obrade svih zahteva, na listama želja za besplatan oporavak najčešće su se našle Vrnjačka Banja, Niška banja, Banja Koviljača, vrdnički „Termal“ i Kanjiža. – Pojedinačnim ugovorima sa svakom banjom preciziran je obim terapija koje svaki korisnik mora da dobije – kažu u PIO. – To podrazumeva lekarski pregled, EKG, laboratorijske analize, sve specijalističke preglede i vizite odeljenskih lekara, kao i najmanje tri vrste terapija u zavisnosti od ocene lekara i oblasti za koju je određena banja specijalizovana.