OSMACI OD ČETVRTKA PRIJAVLJUJU KOJI ĆE PREDMET POLAGATI NA KOMBINOVANOM TESTU

Đaci osmog razreda od četvrtka, 1. decembra mogu da prijave koji će od pet predmeta – istorija, geografija, biologija, fizika, hemija – polagati na trećem testu na maloj maturi.

Ovogodišnja generacija učenika osmog razreda prva je koja treći test polaže po drugačijem sistemu, a podrazumeva da se umesto pet predmeta polaže samo jedan, i to po izboru. Prijavljivanje se završava 30. decembra, s tim što su iz Ministarstva prosvete najavili da će maturantima izaći u susret, pa će ukoliko se predomisle odluku moći da promene do 1. februara, kada se definitivno zaključuje „lista želja“.

Odluku koji predmet su izabrali đaci saopštavaju razrednom starešini. Iako je prijavljivanje na samom pragu, osmaci su još neodlučni, a retki su oni koji su se već čvrsto odlučili za neki predmet. Pojedini mali maturanti su rekli i da kalkulišu tako što biraju neki od dva predmeta – hemiju ili fiziku – koji se ne uče sve četiri godine, da bi imali manje gradiva da obnavljaju.

Kako bi se lakše prebrodile ove dileme, iz Ministarstva prosvete savetuju roditelje i učenike da urade kombinovane testove od poslednjih pet godina i da onda sagledaju iz kog predmeta su ostvarili najbolje rezultate. Na probnom testu održanom u junu, sadašnji osmaci koji su tada bili sedmi razred najčešće su birali biologiju, geografiju, hemiju, istoriju, a najređe fiziku. Rezultati su, međutim, bili obrnuti – najbolji su bili baš iz fizike, pa onda iz istorije, geografije, hemije, a najlošiji iz biologije. Na završnom ispitu menjan je samo kombinovani test, dok se srpski jezik i matematika polažu na isti način kao i do sada. Promenjen je i sistem bodovanja, tako će srpski i matematika nositi 14 poena, a kombinovani test 12. Iz škole đak može doneti maksimalnih 60 bodova, i to ako je na kraju godine imao zaključene sve petice od šestog do osmog razreda.