OPŠTINA TRSTENIK DANAS DOBILA PREDSEDNICU

Na sednici Skupštine opštine Trstenik, koja je održana 20.08.2020. godine u popodnevnim satima, odbornici su za predsednika opštine Trstenik većinom glasova izabrali Milenu Turk, diplomiranog hemičara, sa izborne liste „Aleksandar Vučić – za našu decu“.

Za zamenika predsednika opštine Trstenik izabran je Dejan Rakovac, profesor fizičke kulture, sa izborne liste „Aleksandar Vučić – za našu decu“. Za predsednika Skupštine opštine Trstenik izabran je Gerasim Atanasković, dipl. Inž. Poljoprivrede, sa izborne liste „Aleksandar Vučić – za našu decu“, za zamenika predsednika Skupštine opštine Trstenik izabran je Zoran Mirković, elektrotehničar za elek. komp., sa izborne liste „Aleksandar Vučić – za našu decu“, a za sekretara Skupštine Ljubivoje Janković, dipl. Pravnik, koji je ovu dužnost obavljao i u prethodnom mandatu. Dužnost članova Opštinskog veća naredne četiri godine obavljaće: dr Dragica Gočanin Pejčić, Zoran Jakovljević, Tamara Simić, Ljubiša Marković, Vladimir Dačić i Dušan Erić.

Nov saziv Skupštine opštine Trstenik konstituisan je takođe na danas održanoj sednici, verifikacijom mandata odbornika, izborom predsednika, zamenika predsednika i sekretara Skupštine opštine. Na izborima održanim 21. juna 2020. Godine mandate su osvojile izborne liste:

• „ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU“ – 31 mandat,
• „POKRET OBNOVE KRALjEVINE SRBIJE – ČASNO I ISKRENO ZA NAŠU OPŠTINU- DR RADOVAN POPOVIĆ“ – 5 mandata,
• „MARIO SPASIĆ – UVEK ZA RODNI KRAJ“ – 7 mandata,
• IVICA DAČIĆ – „SOCIALISTIČKA PARTIJA SRBIJE“ – „JEDINSTVENA SRBIJA“ – DRAGAN MARKOVIĆ PALMA – 4 mandata
• GRUPA GRAĐANA „ZINAT“ – 2 mandata.
Do izbora predsednika Skupštine, konstitutivnom sednicom je presedavao najstariji odbornik Miloljub Kovačević sa Izborne liste – „MARIO SPASIĆ – UVEK ZA RODNI KRAJ“.

Na osnovu izveštaja Verifikacionog odbora potvrđeni su mandati 49 prisutnih odbornika. Za predsednika Skupštine opštine Trstenik izabran je Gerasim Atanasković, dipl. Inž. Poljoprivrede, sa izborne liste „Aleksandar Vučić – za našu decu“, za zamenika predsednika Skupštine opštine Trstenik izabran je Zoran Mirković, elektrotehničar za elek. komp., sa izborne liste „Aleksandar Vučić – za našu decu“, a za sekretara Skupštine Ljubivoje Janković, dipl. Pravnik, koji je ovu dužnost obavljao i u prethodnom mandatu.

Komentari su zatvoreni, ali su trackbacks i pingbacks otvoreni.