ONLINE PROBA MALE MATURE: DANAS KOMBINOVANI TEST

Da nebi došlo do preopterećenja mreže kao prvog dana polaganja probnog testa, raspored polaganja je bio drugačiji. Od 08.00 do 12.00 testove su polagali mali maturanti sa teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodina, od 12.00 do 16.00 osmaci sa teritorije Beograda i od 16.00 do 21.30 đaci završnog razreda Osnovnih škola iz ostatka Srbije. To ne znači da je učenik radio test po 4 ili više sati, već, kada su testu pristupili, radili su narednih 60 minuta. Svaki učenik je mogao samo jednom da pristupi rešavanju testa, koje je bilo vremenski ograničeno. To znači da kada je učenik pristupio testu, morao je i da ga završi u roku predviđenom za rad – navedeno je u dopisu koje je Ministarstvo prosvete nedavno prosledilo školama. Povratnu informaciju o rezultatima testa učenik može da vidi nakon isteka vremena za rešavanje testa, kada su rešenja dostupna, a učenik može da im pristupi i analizira ih. Juče nije bilo većih problema, za razliku od prvog dana polaganja.

 

Svrha testiranja je da učenici steknu uvid da li su napredovali do očekivanih standarda postignuća u predmetima koji su obuhvaćeni završnim ispitom i da u odnosu na rezultate probnog završnog ispita, po potrebi, dodatnu pažnju posvete određenim oblastima u okviru pojedinih predmeta.

 

Ministar prosvete je juče rekao da su učenici koji su polagali probni završni ispit pre svega položili ispit poštenja jer se po rezultatima vidi da nije bilo većeg procenta prepisivanja. A sa druge strane, roditelji kažu da su deca polagala uz neprestanu konsultaciju sa drugim učenicima, tako reći konferencijskim putem.