OLAKŠICE POSLODAVCIMA ZA NOVOZAPOSLENE

Svi poslodavci koji žele da zaposle nove radnike, ali i preduzetnici koji tek planiraju da pokrenu posao dobijaju veoma značajne olakšice. Naime, svi oni koji zasnuju radni odnos sa novim radnicima imaju pravo na povraćaj dela poreza plaćenog na zaradu za isplate zaključno sa 31. decembrom 2019. godine.

 

“Uslov je da su ta lica prijavljena u centralnom registru za obavezno socijalno osiguranje, da je zaključen ugovor o radu sa tim licima, kao i da je to lice bilo prijavljeno kod nacionalne službe za zapošljavanje u prethodnih šest meseci”, kazao je za Dragan Agatunović, načelnik u Sektoru za kontrolu Poreske uprave.Sistem povraćaja dela plaćenog poreza na zaradu vrlo je jednostavan: više zaposlenih radnika – veći je i procenat povraćaja.

 

“Pravo na povraćaj dela plaćenog poreza na zaradu poslodavac ima u iznosu od 65 odsto ukoliko zaposli od jednog do devet novih lica, ukoliko zaposli do 99 lica ima pravo na povraćaj 70 procenata, a ukoliko zaposli sto i više lica ima pravo na povraćaj 75 odsto od plaćenog poreza na zarade”, ističe Agatunović. Druga vrsta olakšice odnosi se na osnivanje novih pravnih lica. “Osnivač pravnog lica ukoliko zasnuje radni odnos u svom pravnom licu kao i vlasnici preduzetničke radnje koji se opredele za isplatu lične zarade imaju pravo na poresko oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa u narednih 12 meseci do iznosa od 37.000 dinara neto”, kaže Agatunović.

 

Uslovi su vrlo jasni.Uslov je da su ta lica zasnovala radni odnos, da su prijavljena u centralnom registru za obavezno socijalno osiguranje, da su prethodnih šest meseci bili prijavljeni u nacionalnoj službi za zapošljavanje, kao i da su u prethodnih 12 meseci stekli više, srednje ili visoko obrazovanje.

 

Izvor: B92.net