ODSEK ZA POSLOVNE STUDIJE BLACE OBELEŽIO JUBILEJ

U Okviru obeležavanja 65 godina rada Topličke akademije Odseka u Blacu, održana je prva Međunarodna naučna konferencija o ekonomiji, menadžmentu i informacionim tehnologijama, koja je pokrenuta u čast ovog značajnog jubileja. Naučni odbor uložio je velike napore kako bi privukao veliki broj istraživača i na taj način osigurao kvalitetan naučni program. Učešće je uzelo preko 100 nastavnika, naučnika i istraživača iz Srbije, Makedonije,Hrvatske, Slovenije, Italije, Švajcarske, Portugalije, Kanade i Amerike.

Na svečanoj akademiji povodom jubileja kome su prisustvovali predstavnici ministarstva prosvete I lokalne samouprave I učesnici medjunarodne naučne konferencije, uručene su zahvalnice pojedincima, medijskim partnerima za doprinos u razvoju ove visokoškolske ustanove, a dodeljene su I diplome najboljim studentima.