ODRŽANA TRIBINA “MITOVI I ZABLUDE O MENTALNOM ZDRAVLJU”

U Kruševcu je održana tribina Tima za mentalno zdravlje grada Kruševac na temu “Mitovi i zablude o mentalnom zdravlju”.

Kruševac je jedan od 10 gradova i opština koji je potpisao izjavu o zaštiti mentalnog zdravlja mladih sa ministarstvom omladine i sporta. Cilj je da se kroz aktivnosti, edukacije, predavanja podigne svest o mentalnom zdravlju. Formiran je tim za mentalno zdravlje grada Kruševca na čijem je čelu Drgana Barišić, lekar specijalista psihijatrije a jedna od aktivnosti na sporovođenju plana i programa je tribina koja je održana u muzičkoj školi a koja je namenjena srednjoškolcima na temu “Mitovi i zablude o mentalnom zdravlju”.

Tim za mentalno zdravlje grada Kruševca čine stručna lica iz ove oblasti, odnosno predstavnici obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstva, Kancelarije za mlade i odred izviđača. Tribina je pripremljena u okviru Nacionalnog programa za unapređenje mentalnog zdravlja mladih koji realizuje Omladinski savez udruženja OPENS, sa Nacionalnom asocijacijom kancelarija za mlade, Кrovnom organizacijom mladih i Nacionalnom asocijacijom omladinskih radnika/ca, a podržan je od strane Ministarstva turizma i omladine Republike Srbije.

Veliki broj srednjoškolaca imao je priliku da iznese svoje predloge za unapređenje mentalnog zdravlja mladih u našem gradu.