ODRŽANA SEDNICA SAVETA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST

U Gradskoj upravi Kruševac održana je sednica Saveta za rodnu ravnopravnost, koji je ove godine formiran kao posebno telo i u narednom periodu baviće se realizacijom aktivnosti i projekata predviđenim lokalnim akcionim planom.

Savet za rodnu ravnopravnost grada Kruševca je u predhodne 4 godine realizovao značajne aktivnosti i projekte, na temu rodne ravnopravnosti i poboljšanju položaja žena u društvu, podsetila je nakon sednice predsednica saveta za rodnu ravnopravnost grada Kruševca Anka Lisinac Mitrović. Savet za rodnu ravnopravnost grada Kruševca broji 11 članova.