“OČUVANJE KULTURNIH DOBARA U VANREDNIM SITUACIJAMA”

Narodni muzej Kruševac organizovao je prezentaciju i stručno predavanje u okviru međunarodnog projekta pod nazivom “Očuvanje kulturnih dobara u vanrednim situacijama”.

Cilj predavanja je upoznavanje javnosti sa rizicima koji prete kulturnom nasleđu usled klimatskih promena i upoznavanje sa primerima dobre prakse u pogledu očuvanja kulturnih dobara u kriznim situacijama.

Za utorak 30. april planirana je prva virtuelna izložba o istoriji muzeja.