OBUSTAVLJEN NEPOSREDAN RAD SA KORISNICIMA

Na osnovu mera utvrđenih Odlukom o uvođenju vanrednog stanja, počev od 17.3.2020. godine u svim organizacionim jedinicama Nacionalne službe obustavlja se neposredan rad sa strankama. U vezi sa tim obaveštavamo Vas sledeće:

 

  • U narednom periodu neće postojati mogućnost ličnog javljanja tražilaca zaposlenja. Po prestanku vanrednog stanja, ažuriraće se evidencija o tražiocima zaposlenja.
  • Navedeno se odnosi na sve mere, usluge i aktivnosti koje su do sada podrazumevale lično prisustvo stranke;
  • Obustavlja prijem zahteva za učešće u merama aktivne politike zapošljavanja;
  • Odlaže se postupanje po podnetim zahtevima za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja;
  • Poslodavce koji podnose zahtev za izdavanje / produženje radne dozvole, potrebno je da iste podnose elektronskim putem na mejl adrese filijala, u skladu sa obaveštenjem koje se nalazi na veb sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje u odeljku „dokumenti / dozvole za rad“.
  •  Instrukcija u vezi sa prijemom zahteva za ostvarivanje prava na novčanu naknadu biće dostavljena naknadno.
  • Korisnici usluga Nacionalne službe za zapošljavanje će sva prava moći da ostvare po uspostavljanju redovnog poslovanja.

 

POSREDOVANJE U ZAPOŠLJAVANJU:

 

Vesna Ivanov 412-532, vesna.ivanov@nsz.gov.rs
Slobodanka Smilić 412-517, slobodanka.smilic@nsz.gov.rs
Svetlana Milisavljević 412-502, svetlana.milisavljevic@nsz.gov.rs
Ljubiša Knežević 412-505, ljubisa.knezevic@nsz.gov.rs
Snežana Jelisavčić 412-540, snezana.jelisavcic@nsz.gov.rs
Suzana Mladenović 412-513, suzana.mladenovic@nsz.gov.rs

 

PROGRAMI ZAPOŠLjAVANjA
Jelena Milićević 412-552, jelena.milicevic@nsz.gov.rs
Dragoljub Mijajlović 412-516, dragoljub.mijajlovic@nsz.gov.rs
Dobrica Nikolić 412-536, dobrica.nikolic@nsz.gov.rs

 

OSTVARIVANjE PRAVA IZ OSIGURANjA (NOVČANA NAKNADA)
Branislav Urošević 412-534, branislav.uroševic@nsy.gov.rs
Mirjana Milanović 412-523, mirjana.milanovic@nsz.gov.rs
Slađana Ilčić 412-529, sladjana.ilcic@nsz.gov.rs
Milan Obradović 412-537, milan.obradovic@nsz.gov.rs

 

RAČUNOVODSTVO
Snežana Mihajlović 412-504, snezana.mihajlovic@nsz.gov.rs
Sandra Trajković 412-514, sandra.trajkovic@nsz.gov.rs

 

PISARNICA
Jasmina Stevanović, 412-501, jasmina.stevanovic2@nsz.gov.rs
Elektronska pisarnica pisarnica.krusevac@nsz.gov.rs

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE
FILIJALA KRUŠEVAC