OBUKA INSTRUKTORA ZA DUALNO OBRAZOVANJE

Na osnovu Zakona o dualnom obrazovanju, koji stupa na snagu 01.09.2019. od kada će se i u potpunosti primenjivati, da bi Kompanija mogla da uđe u proces Dualnog obrazovanja, između ostalog, mora da ima i licencirane instruktore.

 

S tim u vezi, Privredna komora Srbije organizuje obuku instruktora za region Rasinskog Okruga, za obrazovne profil MAŠINSKI TEHNIČAR ZA UPRAVLJANJE CNC MAŠINAMA, a u cilju licenciranja istih i naknadne akreditacije kompanija u Rasinskom okrugu.

 

Obuku izvode licencirani treneri, Svetlana Aleksić i Danijela Simonović. Obuka se u RPK Kruševac realizuje se tri dana, u periodu od 9 do 17 sati.