OBILAZAK RADOVA NA IZGRADNJI REZERVOARA I MAGISTRALNOG CEVOVODA U MESTI JOŠJE

U naseljenom mestu Jošje u toku su radovi na izgradnji rezervoara i magistralnog cevoda. Po završetku radova sa pomenutog rezervoara zdravom pijaćom vodom snabdevaće se meštani 6 sela, odnosno oko 3500 korisnika.

Po planu i programu rada JKP Vodovod Kruševac u saradnji sa Gradskom upravom izvodi radove na izgradnji rezervoara i magistralnog cevovoda u naseljenom mestu Jošje. Radovi su počeli prošle godine i realizovani su u dve faze. Izgradnja ovog rezervoara je veoma značajna jer će napajati 6 sela: Jošje, Đunis, Kaonik , Crkvina, Sušica i Pozlata  koja do sada nisu bila priključena na sistem vodosnabdevanja. Po završetku radova preko 3500 korisnika dobiće zdravu pijaću vodu. Uz podršku Grada Кruševca, JКP „Vodovod” ravnomerno radi na razvoju seoskih vodovoda u svim onim selima gde voda do sada nije došla, ali uporedo sa tim radovima radi na rekonstrukciji dotrajalih vodovodnih i kanalizacionih mreža na gradskom području.