OBAVEŠTENJE O ISPRAVNOSTI VODE ZA PREKOMORAVSKA NASELJENA MESTA I OPŠTINU ĆIĆEVAC

Na osnovu izvršenih analiza Zavoda za javno zdravlje Kruševac u ispitivanim uzorcima vode za piće za prekomoravska naseljena mesta može se zaključiti da su svi ispitivani parametri (fizičko – hemijski i imikrobiološki) usaglašeni sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Službeni list SRJ, br. 42/98 i 44/99 i Službeni glasnik RS, br.28/19), a na osnovu propisane osnovne analize obima A. Shodno tome, voda na teritoriji prekomoravskih naseljenih mesta može se koristiti za piće i pripremanje hrane.

Na osnovu izvršenih fizičko – hemijskih i mikrobioloških analiza Zavoda za javno zdravlje Kruševac ispitivani parametri u vodi za piće koju JKP „Vodovod – Kruševac“ isporučuje opštini Ćićevac usaglašeni su Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Službeni list SRJ, br. 42/98 i 44/99 i Službeni glasnik RS, br. 28/19), a na osnovu propisane osnovne analize obima A. Shodno tome, voda na teritoriji opštine Ćićevac može se koristiti za piće i pripremanje hrane.