OBAVEŠTENJA GRADSKE UPRAVE KRUŠEVAC

Zbog vanredne situacije na teritoriji Republike Srbije, Gradska uprava Kruševac oformila je call centar sa telefonskim brojem 037/446-446 i 066/446-446 koji će raditi 24 časa. Cilj postojanja ovog centra je informisanje najstarijih sugrađana o načinima i pružanju pomoći tokom vanredne situacije, kao i sva druga pitanja vezana sa vanrednom situacijom.

 

Odeljenje za utvrđivanje, naplatu i kontrolu javnih prihoda Gradske uprave Kruševac uputilo je sledeće obaveštenje svim našim sugrađanima. Apelujemo na sve poreske obveznike, da se zbog uvođenja vanrednog stanja, prvenstveno informišu putem telefona o stanju duga za porez na imovinu i o stanju duga na ostalim računima koje administratira ovo odeljenje. Telefonskim putem mogu se informisati i o načinu ostvarivanja ostalih prava, na sledeće brojeve telefona: 037/427-331 i 037/427-558.

 

Preuzeto sa: krusevac.rs