O.Š. „JOVAN POPOVIĆ“ ZABRANILA UPOTREBU MOBILNIH TELEFONA

Na sastanima proširenog sastava koji su odrzani u Kruševcu, Brusu Trsteniku i danas u Aleksandrovcu, sa direktorima osnovnih i srednjih škola, predstavnicima Centara za socijalni rad, policije, tužilaštva i zdravstvenih ustanova, sagledana je bezbednosna situacija i predložene preventivne mere u cilju suzbijanja svih oblika nasilja među decom. Osim relevantnih institucija i stručnjaka bice uključeni roditelji, kao i ucenički parlamenti, kako bi se na najbolji način pozitivno uticalo na decu i njihov pravilan razvoj. Jedna od mera koja je i pre pomenuih sastanaka usvojena u O.Š. „Jovan Popović“ je zabrana upotrebe mobilnih telefona u školi, što je po mišljenju struke primer koji bi trebalo da slede i ostale škole.