NSZ: ISPLATA NAKNADA DANAS, OD FEBRUARA POVEĆANJE

Nacionalna služba za zapošljavanje danas je izvršila isplatu posebne novčane naknade za mesec decembar 2020. godine, uplatom na tekuće račune korisnika kod poslovnih banaka.

Nacionalna služba za zapošljavanje uskladila je iznose osnovica dnevne novčane naknade kao i najnižeg i najvišeg mesečnog iznosa ove prinadležnosti prema Zakonu o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti. To znači, da će od sledećeg meseca svi koji ostanu bez posla, a imaju uslov za naknadu sa biroa primati nešto više novca. Iznosi su usklađeni sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2020. godini i primenjivaće se od 1. februara.

Dnevni iznos biće 1.059 dinara, najniži mesečni 23.272, a najviši 53.949 dinara, što zavisi od stručne spreme, godina staža i zarade koju je radnik primao pre otkaza.