NOVI SPORAZUM SA EVROPSKOM UNIJOM O PODRŠCI REFORMI JAVNE UPRAVE U SRBIJI

Nedavnim potpisivanjem sporazuma sa Evropskom unijom, Srbija je dobila bespovratna sredstva iz Instrumenta pretpristupne pomoći u iznosu od 162 miliona evra. Od tog novca, 30 miliona namenjeno je  daljoj reformi javne uprave. Iz Delegacije EU kažu da je cilj izgradnja javne uprave koja pruža visokokvalitetne usluge i donosi koristi i građanima i privredi. Glavni koordinator pomenute reforme je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

U novom paketu pretpristupne pomoći vrednom 162,2 miliona evra, 30 miliona evra namenjeno je reformi javne uprave. Veći deo tog novca je direktna bužetska podrška, koja može da se potroši tek pošto se ispune kriterijumi koje smo predvideli u strateškim dokumentima. Na taj način dokazujemo Evopskoj uniji da smo postigli napredak, i da evropski novac nije dat uzalud.

Mila Stanković, v.d. pomoćnice ministra državne uprave i lokalne samouprave: “Novi Sektorski reformski ugovor koji smo potpisali sa Evropskom komisijom i koji se finansira iz finansijske perspektive IPA 22 iznosi 30 miliona evra od čega će 26 miliona biti opredeljeno za direktnu podršku budžetu RS, a ostatak sredstava za projekte tehničke podrške koji imaju za cilj da nam pomognu u ovom višegodišnjem procesu implementacije ovog instrumenta. Imajući u vidu da nova Strategija menja fokus RJU ka građanima i negde akcenat se najviše stavlja na kvalitet usluga, na transparentnost, na odgovornost, očekujemo da nam ovaj instrument pomogne da za jedno tri do četiri godine zaista možemo i pred građane da izađemo sa ozbiljnim rezultatima u ovoj oblasti.”

EU koja već godinama finansijski i na svaki drugi način pomaže proces reforme javne uprave, uvek insistira na tome da građanin mora biti u centru. I građani i privreda moraju da se uvere na terenu u delotvornost reforme, kažu u  Delegaciji EU i zato im je stalo da pomognu Vladi u naporima da stvori efikasnu javnu upravu.

Plamena Halačeva, zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji: “Građani Srbije zaslužuju da imaju modernu, efikasnu, transparentnu i profesionalnu javnu upravu, a to je i naše očekivanje od buduće članice Evropske unije. Evropska unija će stoga nastaviti da pruža Srbiji stručnu i finansijsku podršku u ovom procesu. Zbog toga su Srbija i EU nedavno potpisale sporazum o novom paketu pomoći EU u iznosu od preko 162 miliona evra, koji uključuje i iznos od 30 miliona evra namenjen sektorskoj budžetskoj podršci, konkretno reformi javne uprave. Ova sredstva treba da doprinesu sprovođenju konkretnih reformskih mera u periodu 2023-2025.“

O učinjenom napretku Srbija jednom godišnje izveštava Evropsku komisiju. A kako se taj napredak meri?

Mila Stanković, v.d. pomoćnice ministra državne uprave i lokalne samouprave: “Kriterijumi su vrlo striktni i unapred propisani. Radi se o generalnim kriterijumima i tu se prvenstveno misli na napredak u sprovođenju RJU, reforme javnih finansija kao i transparentnosti budžeta i makroekonomske politike.  Drugi set kriterijuma su varijabilni kriterijumi o kojima pregovaramo. Mi smo prethodnih skoro dve godine posvetili vrlo intenzivnim i zahtevnim pregovorima sa Evropskom komisijom i u tom periodu uspeli smo da iskristališemo šest relevantnih i vrlo zahtevnih varijabilnih kriterijuma o kojima ćemo izveštavati u naredne tri godine.”

Dosadašnja iskustva ohrabruju, jer su sva očekivanja Evropske unije uglavnom ispunjena. Srbija je prepoznata kao primer dobre prakse u korišćenju Sektorske budžetske podrške, a neretko u tome pomaže drugima u regionu. Na to su ponosni u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave kojima je glavni cilj javna uprava po meri građana i privrede.