NOVI ROKOVI ZA PROGRAM „MOJA PRVA PLATA“

Zbog velikog interesovanja poslodavaca i nezaposlenih lica za učešće u programu „Moja prva plata“, definisani su novi rokovi po fazama realizacije programa. Prijavljivanje kandidata realizovaće se u periodu od 08. oktobra 2020. do 08. novembra 2020. godine, dok će se proces izbora kandidata od strane poslodavaca odvijati u periodu od 08. oktobra 2020. do 15. novembra 2020. godine.

Konačna lista izabranih poslodavaca i kandidata, sa brojem odobrenih izvršilaca za svakog poslodavca, biće objavljena na portalu mojaprvaplata.gov.rs, najkasnije do 27.11.2020. godine. Nakon objave sledi zaključivanje ugovora između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavaca i izabranih kandidata, od 28.11.2020. do 14.12.2020. godine.