NOVA VOZILA U JKP KRUŠEVAC

U JKP Kruševac  predstavljeno je novo vozilo samoutovarni posipač rizle i soli koji će doprineti efikasnijem i boljem održavanju ulica u zimskom periodu. Vrednost ivesticije je oko 800 hiljada dinara koje je obezbedjeno iz prihoda JKP . Po rečima direktora JKP Kruševac , obzirom da je zimsko održavanje zvanično počelo 15.novembra, ovo preduzeće potpuno spremno da reaguje u zimskom periodu.  Nedavno je ovo preduzeće za potrebe reciklažnog centra  nabavilo je  traktor čija  vrednost  iznosi oko million i četristo hiljada dinara .Sredstva su obezbedjena iz fondova EU kroz projekat Osnažiti i iz budzetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Kruševca.

Komentari su zatvoreni, ali su trackbacks i pingbacks otvoreni.