NEĆE BITI BRISANJA NEZAPOSLENIH SA EVIDENCIJE

Nacionalna služba za zapošljavanje i u uslovima vanrednog stanja omogućila je podnošenje zahteva za finansiranje svih programa zapošljavanja po raspisanim javnim pozivima. Važno je reći da nezaposlena lica nemaju obavezu javljanja Nacionalnoj službi, jer tokom trajanja vanrednog stanja u Srbiji neće biti brisanja sa evidencije o nezaposlenosti Nacionalne službe. Iako se prijave za programe zapošljavanja po raspisanim javnim pozivima podnose elektronskim putem i u uslovima otežanog poslovanja veliko je interesovanje, kako poslodavaca tako i nezaposlenih lica.

 

Na području filijale Kruševac podneto je 100 zahteva za program strucne prakse, 24 zahteva za 47 lica za program sticanja prakticnih znanja, 2 zahteva za program pripravnika sa srednjim obrazovanjem, 172 zahteva za program samozapošljvanja i 71 zahtev za zapošljavanje 113 lica iz kategorije teže zapošljivih lica. Inace, filijala je za program zapošljavanja teže zapošljivih lica donela i odluku kojom se odobrava zapošljavanje 62 lica od kojih je 7 osoba sa invaliditetom.

 

 

Dakle, odluke se donose kontinuirano, a pored predviđenih uslova, prilikom odlučivanja posebno se vrednuje da li su poslodavci od početka vanrednog stanja otpuštali zaposlene. Ugovori o angažovanju lica zaključiće se u skladu sa mogućnostima u svakom konkretnom slučaju. Sve informacije dostupne su na sajtu http://www.nsz.gov.rs/.