NACRT PLANA RAZVOJA OPŠTINE ĆIĆEVAC NA JAVNOJ RASPRAVI

Plan razvoja Opštine Ćićevac je od izuzetnog značaja jer definiše put Opštine Ćićevac u narednih sedam godina. U izradu Plana razvoja bili su uključeni predstavnici organizacija iz javnog, poslovnog i civilnog sektora i stručni saradnici. Proces izrade Plana razvoja opštine Ćićevac u potpunosti je usklađen sa Zakonom o planskom sistenu Republike Srbije i Smernicama za izradu planova razvoja jedinica lokalne samouprave. Plan razvoj opštine Ćićevac je dobio svoj Nacrt koji je prošao Javni uvid i danas bio na Javnoj raspravi.

Projekat “Izrada plana razvoja Opštine Ćićevac“ je odobren u okviru projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“ prema kom se finansijski podržava ukupno 12 projekata Udruženja iz cele Srbije, podržan je sa milion i 260.000 dinara, a opština izdvaja i 140.000 dinara iz sopstvenih sredstava. Sve aktivnosti na projektu “Izrada plana razvoja Opštine Ćićevac“ se realizuju u partnerstvu Udruženje “Evrokontakt” iz Kruševca i Opštine Ćićevac.

U Planu razvoja najzastupljenije su oblasti razvoja turizma i privrede u opštini Ćićevac.

Završna aktivnost Projekta „Izrada plana razvoja opštine Ćićevac“ je usvajanje Plana u lokalnom parlamentu opštine Ćićevac.