NACIONALNI REGISTAR OBOLELIH OD DIJABETESA

Srbija konačno uvodi registar obolelih od šećerne bolesti. Uz savetovališta u domovima zdravlja, doneće bolju evidenciju, prevenciju i lečenje i odraslih i dece sa dijabetesom. U našoj zemlji više je od 700 hiljada ljudi boluje od dijabetesa.

Dijabetes je peti vodeći uzrok umiranja i peti vodeći uzrok opterećenja bolestima u Srbiji. To je veliki javno zdravstveni problem, jer gotovo 40 odsto obolelih ni ne znaju da imaju šećernu bolest. A ukoliko se ne otkrije i leči na vreme, dijabetes utiče na stradanje vida, bubrega, krvnih sudova i donosi mnogobrojne probleme.