MEĐUNARODNI KURS U OBLASTI CIVILNO-VOJNE SARADNJE ODRŽAN U KRUŠEVCU

Sedam predavača  i 27 polaznika, ukupno 34, međunarodnog kursa Civilno vojne saradnje u organizaciji Odeljenja za Civilno vojnu saradnju, Generalštaba VS, učestvovalo je na seminaru  koji je održan u kasarni Car Lazar, garnizona Кruševac, Vojske Srbije. Jedna od tema bila je i saradnja Vojske i lokalnih samouprava. Кako je sad ovo već tradicionalni kurs CVS, odlično iskustvo i saradnja  koju grad Кruševac ima sa jedinicama i ustanovama Vojske Srbije, Ministrastva odbrane. Grad Кruševac od svog osnivača Cara Lazara, pa do danas visoko ceni srpsku vojsku i rodoljublje, koje se iskazuje kroz učešće svojih građana, u jedinicama Vojske i sveukupnu podršku materijalno tehničkom statusa Vojske Srbije. Кroz posetu institucijama kulture ta povezanost se još bolje vidi. To se praktično ogleda u pomoći grada i javno komunalnih preduzeća, ustanove i privrede, na pomoći oko svakodnevnog rada jedinica Vojske  Srbije i funkcionisanja infrastrukture, sa ispunjenjem svih obaveza koje grad Кruševac ima oko Plana odbrane grada i javnih preduzeća i ustanova. Grad se uvek prilikom teških trenutaka kao što je bila pandemija ili klimatske promene i nepogode koje se dešavaju, oslanja i na pomoć Vojske Srbije, kroz učešće u trećoj misiji Vojske ili neposrednu podršku ugroženom stanovništvu. Grad i garnizon Кruševac, obeležavaju zajedno sve bitne istorijske  datume za srpski narod, što je posebno vidljivo na dan grada Кruševca, Vidovdan. Grad Кruševac ostaje posvećen nastavku saradnje sa Vojskom Srbije i ministrastvom odbrane u svim zajedničkim obavezama i aktivnostima. Polaznici kursa su oficiri i podoficiri iz Vojske Srbije i oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Bugarske, Italije, Severne Makedonije, Sjedinjenih Američkih Država, Holandije i Crne Gore koji se bave poslovima civilno-vojne saradnje, kao i predstavnici civilnih institucija iz Republike Srbije. Realizacija ovog međunarodnog usavršavanja pruža polaznicima osnovu za bolje razumevanje savremenih izazova u radu s civilnim organizacijama u složenom operativnom okruženju, a ujedno je i prilika da oficiri i podoficiri iz različitih zemalja razmene iskustva iz oblasti saradnje s nevojnim strukturama.