MEDICINSKA OPREMA DONIRANA DOMU ZDRAVLJA KRUŠEVAC

U okviru projekta “Jačanje kapaciteta zdravstvenih centara na Zapadnom Balkanu u borbi protiv posledica pandemije virusa C-19“, koji sprovodi nemačka humanitarnaorganizacija ASB, a donira fond „Nemačka pomaže“, Domu Zdravlja u Kruševcu donirana je potrebna medicinska oprema, i to dva vredna transportna EKG aparata i defibrilator. Opremu su direktorki Doma Zdravlja, dr Marini Kostić uručili predstavnici organizacije ASB, uz nadu da će posvećenom osoblju znatno olakšati rad na terenu, a i u samoj ustanovi, sa ciljem da se korisnicima pruži najbolja moguća usluga.

U toku godine služba Hitne medicinske pomoći obavi 7.000 pregleda na terenu, 17.000 pregleda u ambulanti. 20 lekara i 30 medicinskih sestara 24 sata pruža hitnu pomoć. Ova služba sa 25 vozača obuhvata teritoriju od oko 50 km.

Zahvalnost na vrednoj i neophodnoj donaciji uputio je u ime grada zamenik gradonačelnika Aleksandar Jovanović. Nemačka humanitarna organizacija ASB je u Srbiji prisutna od 1999. godine. Do sada je kroz projekte u ustanovama u Srbiji realizovala mnogobrojne donacije.

U periodu od 23 godine, kroz preko 50 projekata, pomoć je dobilo oko 70.000 osoba. Ukupna vrednost implementiranih projekata je veća od 40 miliona eura, doniranih od strane Evropske Unije, Vlade Federalne Republike Nemačke, USAID i drugih institucionalnih i privatnih donatora.