KVAR SANIRAN, POČELO PUNJENJE VODOVODNOG SISTEMA

Usled havarije na magistralnom cevovodu DN 1000 u Lipovcu, obustavljeno je vodosnabdevanje svih korisnika sa vodosistema “Ćelije”.

Kvar je saniran i od 15.00 sati je počelo punjenje vodo-sistema. Očekuje se da će tehnička voda do krajnji korisnika stići do 21.00 sat.

Raspored cisterni:

  • Ustanova Nata Veljković, vrtić Pionir kod Dunav centra – 1 komad
  • Gerontološki centar Kruševac – 1 komad
  • Vrtić Neven, Pionirski park – 1 komad
  • Kovid bolnica Kruševac – 2 komada
  • Kovid ambulanta IMK “14.oktobar” – 1 komad
  • Dečiji dispanzer – 1 komad