KRIVIČNO ODGOVORNI I MLAĐI OD 14 GODINA??

„Razmatra se mogućnost pooštravanja kaznene politike prema maloletnim licima, jer je u jednom broju gradova i opština u Srbiji primetan povećan broj ovakvih izvršenja kod mlađih od 14 godina“, rekao je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. „Predložićemo Ministarstvu pravde da razmisli o pooštravanju sankcija, ali da prouče praksu drugih zemalja, koja je različita. Očigledno je da je svuda u svetu ovaj problem u porastu“, rekao je Stefanović, istakavši da je neophodna izmena Krivičnog zakonika.

 

Govoreći o vršnjačkom nasilju u školama, on kaže da najznačajniju ulogu imaju roditelji. „I sam sam roditelj, ne mogu da očekujem da neko dođe iz policije i vaspitava moju decu. Ne možemo dozvoliti da ijedno dete bude žrtva bilo koga. Šta da kažemo za dete od 11 godina, koje svog vršnjaka udari bejzbol palicom u glavu? Zbog svojih godina ne može odgovarati pred zakonom i da li se onda nameće pitanje da to dete može da radi šta hoće. To je nedopustivo“, naveo je Stefanović.

 

Ministar je rekao da će sa predstavnicima lokalne samouprave razgovarati šta policija može da uradi kako bi se povezao video-nadzor.