KRAJ NASTAVE, ALI VRATA ŠKOLA OTVORENA DO 20. JUNA

Učenici koji ne budu zadovoljni svojim uspehom, imaće priliku da do 20. juna poprave ocene na lični zahtev. Sve aktivnosti planirane kalendarom vaspitno obrazovnog programa će biti realizovane, kako što su završni ispit za osmake, rekreativne nastave i ekskurzije i drugo.