KONKURS ZA PROJEKTE NAMENJENE MLADIMA U KRUŠEVCU

Grad Kruševac, na osnovu Odluke o budžetu grada za 2021. godinu, raspisao je “Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa za implementaciju Lokalnog akcionog plana za mlade grada Kruševca u 2021. godini”.

Rok za podnošenje prijava je 3. mart 2021., do 15.30. Pravo podnošenja prijave za finansiranje i sufinansiranje programa/projekta od javnog interesa po Javnom konkursu imaju udruženja građana čije je sedište ili ogranak registrovan na teritoritoriji grada Kruševca, obavljaju delatnost na teritoriji grada Kruševca i ispunjavaju osnovna i posebna merila i kriterijume.