KONKURS ZA PRIJEM MLADIH AMBASADORA IZ KRUŠEVCA

Konkurs je otvoren do 15. avgusta 2018. godine. Mladi ambasadori pozivaju srednjoškolce iz Niša, Kruševca i Novog Pazara da učestvuju u projektu “EU pregovori na jeziku mladih“ koji ima za cilj da se direktnim uključivanjem mladih u proces istraživanja i prezentacije pregovora Srbije o pristupanju Evropskoj uniji neposredno približi mladima u Nišu, Kruševcu i Novom Pazaru pregovarački proces i njegovu važnost, kao i značaj integracije Srbije sa Evropskom unijom.​

 

Putem ovog poziva biće izabrano 35 srednjoškolaca iz Niša, Kruševca i Novog Pazara koji će se putem intenzivne edukacije na Kopaoniku 25. i 26. avgusta upoznati sa funkcionisanjem Evropske unije i pregovaračkim procesom. Nakon toga, uz podršku mentora, svaki od učesnika će istraživati po jedno pregovaračko poglavlje i pripremiti tekst o tome. Od prikupljenog materijala biće izrađena publikacija, a o pregovaračkim poglavljima će se sa mladima razgovarati putem javnih događaja, internet kampanje i u srednjim školama u Nišu, Kruševcu i Novom Pazaru.

 

ROK ZA PRIJAVLjIVANjE JE 15.08.2018. GODINE.

Prijava se vrši popunjavanjem upitnika na linku https://goo.gl/JmUfMy

 

Za sva pitanja zainteresovana lica mogu da se obrate na e-mail: eurekakutak@gmail.com ili telefon 064/2032417.

 

Od prijavljenih učesnika se očekuje da mogu da učestvuju u svim aktivnostima projekta – edukacija na planini Kopaonik 25-26.08.2018., istraživački proces, javni događaji u Nišu, Kruševcu i Novom Pazaru u oktobru i novembru, predstavljanje rezultata projekta vršnjacima u srednjoj školi, kao i da mogu da prate predavanja ne engleskom jeziku.

 

Projekat „EU pregovori na jeziku mladih“ se finansira iz budžeta Republike Srbije – Ministarstvo za evropske integracije.