KONAČNO STIŽE ZAKON O SOCIJALNOM PREDUZETNIŠTVU

Zakon o socijalnom preduzetništvu naći će se pred narodnim poslanicima u poslednjem kvartalu 2018. godine. Taj zakon će omogućiti bolje funkcionisanje socijalnih preduzeća koja zapošljavaju ranjive grupe građana. Prema Nacrtu zakona ideja je da korisnici socijalnih preduzeća budu podeljeni u tri kategorije – lica koja se teže zapošljavaju (osobe sa invaliditetom), posebno ranjivi (starija populacija, manjine, žrtve nasilja, trgovine ljudima…) i radno sposobni korisnici socijalne pomoći. Procenjuje se da u Srbiji posluje oko 1.200 socijalnih preduzeća, u kojima je zaposleno oko deset hiljada ljudi, a u kojima se angažuje i oko 20.000 volontera. Ideja rada socijalnih preduzeća je da profit ne služi uvećanju imovine vlasnika, već zapošljavanju ljudi koji teže dolaze do posla ili se bave određenim socijalnim i medicinskim uslugama, obrazovanjem, zaštitom životne sredine ili kulturnim aktivnostima u zajednici.