KOLIKO PLASTIKA LOŠE UTIČE NA NAŠE ZDRAVLJE ??

Evropska unija zabranila je proizvodnju plastike za jednokratnu upotrebu, a odluka će početi da se primenjuje 2021. godine. U okviru globalne kampanje o smanjenju upotrebe tog materijala, srpski ekološki aktivisti tražili su jasnije obeležavanje plastike koja sadrži opasne hemikalije.

 

Plastične čaše i isto takav pribor za jelo – mogu biti sinonim za brzo pospremanje posle gozbe. Za stručnjake – mogući remetilac zdravlja jer plastika često sadrži i štetne hemikalije. Ma koliko tanka bila, nikada u potpunosti nije biorazgradiva.

 

Hemijske supstance koje čine plastiku savitljivom, koje je ojačavaju ili čine otpornijom na visoku temperaturu su među najvećim zagađivačima. Doktori ih nazivaju i endokrinim remetiocima. Nemaju akutni uticaj na zdravlje ali je dokazano da se talože u organizmu i prenose na potomstvo. Srpski potrošači čitaju oznake na proizvodima uglavnom na hrani i proizvodima za malu decu. O opasnim hemikalija u plastičnim igračkama za stariju decu retko ko vodi računa.

 

U Srbiji postoji Zakon o hemikalijama. Obavezuje trgovce da potrošačima koji to zahtevaju obezbede informacije o tome da li proizvod koji žele da kupe sadrži potencijalno opasne sastojke. Ukoliko tu informaciju nemaju, dužni su da pitaju proizvođača, a odgovor dostave u razumnom roku.

 

Izvor: rts.rs