KAKO ĆE NASTAVNICI I PROFESORI ZAKLJUČIVATI OCENE??

U Srbiji su stupile na snagu izmene Pravilnika o ocenjivanju u osnovnim i srednjim školama. Muke nastavnika kako da zaključe ocene đacima u drugom polugodištu, odnosno na kraju školske godine, zbog nastave na daljinu, rešene su tim izmenama.

 

Novina je da nema donje granice koliko ocena učenik treba da dobije u toku polugodišta, pa je moguće da učenik iz nekog predmeta bude ocenjen samo jednom i da se na osnovu te ocene izvede zaključna. Izmenjeni deo Pravilnika o ocenjivanju koji treba da pomogne nastavnicima glasi: „Učeniku koji nije ocenjen najmanje četiri puta iz obaveznog predmeta i izbornog programa drugi strani jezik u toku polugodišta, odnosno najmanje dva puta u toku polugodišta ukoliko je nedeljni fond obaveznog predmeta, izbornog programa i aktivnosti jedan čas, ne može da se utvrdi zaključna ocena, izuzev u slučaju kada zbog ugroženosti bezbednosti i zdravlja učenika i zaposlenih nije moguće oceniti učenika potreban broj puta“. To znači da u ovom trenutku, kada se nastava ne organizuje neposredno u školi, već se realizuje putem učenja na daljinu učeniku se može zaključiti ocena, iako ima manji broj ocena. Napominje se da je većina učenika dobila najmanje po jednu ocenu do uvođenja vanrednog stanja da će do kraja godine biti prilike da dobiju bar još jednu ocenu.

 

Iz Ministarstva navode da đaci iz srpskog i matematika svakodnevno imaju obavezu da rade domaće zadatke,a samim tim mogu da dobiju i po dve ocene. Iz predmeta čiji je nedeljni fond jedan ili dva časa, nastavnici mogu u dnevnik da upišu jednu do dve ocene do kraja školske godine. Ističu da brojčanim ocenama nastavnici mogu da ocenjuju aktivnost učenika, domaće zadatke, provere znanja.

 

Prema Pravilniku o ocenjivanju zaključna ocena utvrđuje na osnovu svih pojedinačnih ocena koje su unete u dnevnik od početka školske godine i zaključna ocena ne može da bude veća od najveće pojedinačne ocene upisane u dnevnik.

Izvor: b92.net