Izveštaj Štaba za vanredne situacije za 30.03.2018.godine

Vodostaj Južne Morave, na mernoj stanici Mojsinje, je u padu, trenutno je na koti 440 cm, ali je i dalje na snazi je vanredna odbrana od poplava. Državni put II A reda br.215, Kruševac – Đunis – Deligrad je prohodan, saobraćaj se odvija otežano jednom kolovoznom trakom zbog vode na kolovozu, u delu ispod nadvožnjaka. U najnižem delu naselja Đunis voda je poplavila dvorišta kuća, pomoćne objekte, kao i oranice u nebranjenom delu priobalja. Na dve lokacije u naselju Đunis postavljena su 2 rezervoara od po 1.000 litara sa pijaćom vodom za snabdevanje stanovnika, odnosno domaćinstava čija su dvorišta i bunari bili poplavljeni prethodnih dana. JKP Kruševac po potrebi dostavlja tehničku vodu. Sve nadležne službe grada Kruševca prate stanje na terenu.

Zapadna Morava, na mernoj stanici Jasika, je u blagom padu, vodostaj je na koti 119 cm, promena za 24 sata je -3 cm i u granicama je redovne odbrane od poplava.

Reka Rasina na mernoj stanici Ravni je u porastu, vodostaj je na koti 127 cm, promena za 24 sata je +5 cm.

Dotok vode u jezero Ćelije je 24,5 m3/s a isticanje iz jezera je 21 m3/s. Vodosnabdevanje je stabilno.

Aktivna su klizišta u naseljenim mestima Zdravinje, Ribare, Mala Reka, Velika Kruševica, Jablanica i Globare.

Odeljenje za poslove odbrane i vanredne situacije Gradske uprave Kruševac je izvršilo obilazak klizišta u Sebečevcu i Zdravinju. U naseljenom mestu Sebečevac aktivno je klizište dimenzija 23 x 20 m i delimično je pregradilo potok Crkvenik što je prouzrukovalo uspor vode 50 m uzvodno. Na putu Kruševac – Veliki Šiljegovac u mestu Zdravinje klizište je zahvatilo put u dužini od 30 m. Postoje promene na terenu od 50 – 200m iznad puta.

Prema podacima RHMZ za Jugoistočnu Srbiju i Rasinski okrug za dan 30.03.2018.godine, nema upozorenja za nastanak opasnih vremenskih pojava, osim otapanja snežnog pokrivača u planinskim predelima.