Izveštaj Štaba za vanredne situacije za 28.03.2018.godine

Vodostaj Južne Morave, na mernoj stanici Mojsinje, je na koti 472 cm i na snazi je vanredna odbrana od poplava. Državni put, II A reda br.215, Kruševac – Đunis – Deligrad je prohodan, saobraćaj se odvija otežano zbog vode na kolovozu i uz poštovanje saobraćajne signalizacije.
Na dve lokacije u naselju Đunis postavljena su 2 rezervoara od po 1.000 litara sa pijaćom vodom za snabdevanje stanovnika, odnosno domaćinstava čija su dvorišta i bunari bili poplavljeni prethodnih dana. JKP “Kruševac” po potrebi dostavlja tehničku vodu. Sve nadležne službe grada Kruševca prate stanje na terenu. Zapadna Morava, na mernoj stanici Jasika, je u blagom porastu, vodostaj je na koti 122 cm, promena za 24 sata, +17 cm i u granicama je redovne odbrane od poplava. Reka Rasina, na mernoj stanici Ravni, je u porastu, vodostaj je na koti 127 cm, promena za 24 sata je +5 cm. Dotok vode u jezero Ćelije je 23 m3/s a isticanje iz jezera je 21 m3/s. Vodosnabdevanje je stabilno. Autobuski saobraćaj se odvija bez zastoja.
Aktivna su klizišta u naseljenim mestima Zdravinje, Ribare, Mala Reka, Velika Kruševica a od juče su se aktivirala i klizišta u Jablanici i Globaru.
Prema podacima RHMZ za Jugoistočnu Srbiju i Rasinski okrug za dan 29.03.2018, nema upozorenja za nastanak opasnih vremenskih pojava, osim otapanja snežnog pokrivača u planinskim predelima .