Izveštaj Štaba za vanredne situacije za 26.03.2018. u 8h:

Južna Morava, merna stanica Mojsinje, vodostaj je 359 cm, evidentan je rast vodostaja. Za 26. i 27.03. najavljen  je porast vodostaja zbog topljenje snega. Državni put II B reda 215 Kruševac – Đunis – Niš je PROHODAN a potrebno je voziti uz poštovanje saobraćajne signalizacije i uslove na putu. Na snazi je Redovna odbrana od poplava. 25 domaćinstava i 27 ljudi nije za sada ugroženo. Organizovani obilasci saobraćajne policije i pripadnika VSJ SVS. JKP “Vodovod Kruševac” dostavlja pijaću vodu a JKP “Kruševac” po potrebi dostavlja tehničku vodu za životinje. Elektrodistribucija Kruševac, Gradske komunalne službe, zdravstvene i veterinarske službe vrše obilazak terena.

Na Zapadnoj Moravi, merna stanica Jasika, vodostaj je 88 cm, kolebanje vodostaja bez dostizanja upozoravajućih nivoa. Reka Rasina, merna stanica Ravni, vodostaj je 111cm, evidentan je rast vodostaja a očekuje se dalje kolebanje.

Iz akumulacije jezera Ćelije ispušta se 16 m3/s, a ulazi 13 m3, vodosnabdevanje je stabilno.

Klizišta su aktivna u Ribaru, Zdravinju, Velikoj Kruševici, Pasjaku i u Maloj Reci. Na terenu su ekipe zimske službe AD “Kruševac puta” i JKP “Kruševac”. Autobuski saobraćaj se odvija bez zastoja.