IZVEŠTAJ ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ZA 20.03.2018. GODINE U 08H

Južna Morava, merna stanica Mojsinje, vodostaj 420cm, rast vodostaja 15 cm od jutros. Državni put II B reda 215 Kruševac – Đunis – Niš, je PROHODAN ali ima vode na jednoj kolovoznoj traci i potrebno je voziti uz poštovanje saobraćajne signalizacije. Na snazi je ponovo vanredna odbrana od poplava!! 25 domaćinstava i 27 ljudi nije za sada ugroženo, a na terenu su prisutni pripadnici saobraćajne policije uz redovne obilaske pripadnika VSJ SVS. JKP “Vodovod Kruševac” dostavlja pijaću vodu, a JKP “Krusevac” po potrebi dostavlja tehničku vodu za životinje. Elektrodistribucija Kruševac, Gradske komunalne službe, zdravstvene i veterinarske službe vrše obilazak terena. Na Zapadnoj Moravi, merna stanica Jasika, vodostaj je 150 cm, opadanje vodostaja za 16 cm. Reka Rasina, merna stanica Ravni, vodostaj 140 cm. Iz akumulacije jezera Ćelije ispušta se 25 m3/s , a ulazi 26 m3, vodosnabdevanje stabilno. Intervencija na Garskom putu u Garima. Klizišta su aktivna u Ribaru, Zdravinju, Maloj Reci, Velikoj Kruševici i evidentiran je odron u Cerovi.