Izveštaj Štaba za vanredne situacije Kruševac za 22.03.2018.godine, jutro

Južna Morava, merna stanica Mojsinje, vodostaj – 478 cm, pad vodostaja od juče za 23 cm, dalji trend stagnacije. Državni put II B reda 215 Kruševac – Đunis – Niš je neprohodan, potrebno je voziti uz poštovanje saobraćajne signalizacije. Na snazi je ponovo Vanredna odbrana od poplava. 25 domaćinstava i 27 ljudi nije za sada ugroženo, prisutni su pripadnici saobraćajne policije uz redovne obilaske pripadnika VSJ SVS. JKP “Vodovod Kruševac” dostavlja pijaću vodu. JKP “Krusevac” po potrebi dostavlja tehničku vodu za životinje. Elektrodistribucija Kruševac, Gradske komunalne službe, zdravstvene i veterinarske službe vrše obilazak terena. Na Zapadna Moravi, merna stanica Jasika, vodostaj je 114 cm, kolebanje vodostaja bez dostizanja upozoravajućih nivoa. Reka Rasina, merna stanica Ravni, vodostaj 114cm stagnacija. Iz akumulacije Ćelije ispušta se 26 m3/s , a ulazi 17 m3 vodosnabdevanje stabilno. Završena je intervencija na Garskom potoku u Garima. Klizišta su aktivna u Ribaru, Zdravinju, Velikoj Kruševici i odron u Cerovi. Pogoršano je stanje na klizištu puta Mala Reka I klizista na lokalnom putu u Pasjaku. Danas se vrši popuna na devijaciji trupa puta. Autobuski saobraćaj na tom putu se ne odvija. Zbog najave većih snežnih padavina na terenu su ekipe zimske službe.