IZMEŠTENA AMBULANTA ZA RESPIRATORNE INFEKCIJE

U skladu sa izmenama logaritma za COVID 19, u prostoru gde je do sada radila Ambulanta za respiratorne infekcije – ambulanta Bivolje, nema radiološkog aparata za snimanje pluća. Zato se Ambulanta za respiratorne infekcije izmešta u novi prostor, u zgradu ambulante 14.oktobar, gde postoji i radiološka i laboratorijska služba za dijagnostiku. Ambulanta za respiratorne infekcije radi 24 sata.

 

Adresa Ambulante za respiratorne infekcije je Jasički put bb, Kruševac, a kontak telefoni za sve informacije su: 

 

064/865-3574,

064/865-3575,

064/865-3576,

037/350-1580 i

037/350-2150.